за нас

 Училището за глухи деца в град Пловдив е основано на 15.ІІ.1925 година е и носело названието Държавен институт за глухонеми. Учениците, на възраст от 9 до 14 години били от цялата страна – общо 18 на брой – 7 момичета и 11 момчета. Учителите били четирима, а първият директор на училището се е казвал Александър Иванчев Райков.

 

 

До 1944 година броят на учениците нараства до 50, а учителите стават 7. Децата пишели на плочи, а всички преподаватели след обяд работели и като възпитатели, наричани тогава надзиратели”,  хранели се и живеели в общежитието на училището.

             

 През 1969 година започва изграждането на ново училищна сграда на ул. Прохлада” 1, в град Пловдив. На 15 януари 1973 година 108 ученика, 15 учители, 12 възпитатели, 8 рехабилитатори, 2 логопеди, заедно с директор и зам.директор се преместват в новата сграда.

 

 На 21.03.1986 година училището се именува на един от най-големите ни ото – рино – ларинголози Професор д-р Стоян Белинов „.

Новопостроеният комплекс има учебен корпус, включващ стаи, работилници, кабинети, физкултурен салон със спортни площадки, общежитие, спални помещения, стаи за отдих и игри. Към комплекса е изградена и детска градина за глухи деца, а също и център за рехабилитация на слуха и говора.

До 1936 година Държавният институт за глухонеми е заемал частна сграда на ул. Йосиф Шнитер” № 14 в град Пловдив, която не била подходяща за спецификата на бучението. През 1937 година училището се преместило в по-голяма сграда на ул. Бетховен” 4 в град Пловдив. През тази година броят на учениците достигнал до 81, а преподавателите - 12.

До 1966 година броят на децата със слухови проблеми нараснал на 112, което наложило увеличение на броя на учителите, възпитателите и логопедите.

Днес в ССУ за глухи деца Проф.д-р Стоян Белинов” се обучават 154 ученици. Децата идват от цялата страна и са поверени на грижите на учители, възпитатели, рехабилитатори и психолог. Всички те, с изключение на психолога, от който такава квалификация не се изисква, са сурдопедагози. В началото обучението било без учебни планове, програми и учебници, като с всяко дете се работело по индивидуална програма, съставена от директора. Постигнатите резултати били задоволителни, говорното развитие на децата се свързвало с практическата потребност от общуване.

           Закономерно възниква необходимостта от плановост в обучението, от съставяне на специализирани учебници за глухи деца, от звено за подготовка на добре обучени кадри, помагащи не само за обучението, а и за социализацията на глухите деца. Училището за глухи деца е приравнено към масовите училища. Една от най-големите трудности в обучението е, че трябва да се предвидят и практикуват всички учебни предмети, необходими за развиване на речта на лишените от слух деца. На децата се дават знания, умения и навици, каквито се придобиват в масовите училища.

 

От 1999 година училището е във връзка с училище за глухи деца в гр. Брюксел  - Белгия, както и със Занаятчийската камара, гр. Кобленц, Германия.

Дарители редовно предоставят на учебното заведение много учебни пособия, слухова апаратура, компютри, мебели, дрехи, храна и др., а Занаятчийската камара, гр. Кобленц, Германия и няколко Ротариански клуба ремонтираха и обурудваха професионалните ни кабинети.

 

Сега в училището се работи по европейски почин.

Чудесният, висококвалифициран и сърцат екип създава на всяко от децата оптималните условия за обучение,организиран отдих и труд, за да обуслови и подпомогне неговото развитие, подавайки му добрата, човешка ръка, която ще го изведе от тишината. 

От 1975 година курсът на обучение се увеличава на 12 години, което осигурява цензово основно образование.

През учебната 1993-94 година се случва едно изключително важно събитие – училището придобива статут на средно професионално училище със Заповед № РД – 14 – 25/09.06.1993г. на Министъра на образованието.  Курсът на обучение включва единадесет години, за придобиване на основно образование, а след това на глухите деца е предоставена възможност да продължат обучението си и за четири години да получат диплома за завършено средно образование по една от специалностите Оператор в шевното производство”; Оператор в мебелното производство” и Кулинар”.

ССУ за глухи деца продължава добрата традиция да се посрещат и обменят знания и опит с гости от сродни училища. Училището са посещавали посветили се на глухите деца хора от Полша, Холандия, Русия, Швеция, Англия, Белгия и от други страни.

От учебната 1994 - 95 година до днес ученици от среден курс се обучават по модулите на програмата Гражданско образование”, свързана с процеса на приобщаване на глухите деца към обществото и адаптирането им още от училищна възраст към житейските реалности.

Copyright © 2023 СУ за УУС “Професор д-р Стоян Белинов” Пловдив

СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ

“Професор д-р Стоян Белинов”, гр. Пловдив

профил на купувача

КОНТАКТИ

НОВИНИ

ОБУЧЕНИЕ

ЗА НАС

НАЧАЛО

ПРИЕМ

Реализирани проекти

ДОКУМЕНТИ

Административни УСЛУГИ

ГАЛЕРИЯ

Информация учебни дни

Лични данни

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

квалификация

Covid - 19

ИНФО ДЗИ