Услуги

Информация за валидиране на компетентности

Заявление за издаване на дубликат на документ

Заявление за Валидиране на компетентности

Информация за издаване на диплома за средно образование

Информация за преместване на ученици

Информация за признаване на завършен I - VI клас на чужда държава

СРОКОВЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Информация за издаване на дубликат на документ

 Информация за издаване на служебна  бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

 Информация за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Информация за издаване на  удостоверения завършено задължително Предучилищно образование

Copyright © 2023 СУ за УУС “Професор д-р Стоян Белинов” Пловдив

Информация за издаване на удостоверение за професионално обучение

СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ

“Професор д-р Стоян Белинов”, гр. Пловдив

профил на купувача

КОНТАКТИ

НОВИНИ

ОБУЧЕНИЕ

ЗА НАС

НАЧАЛО

ПРИЕМ

Реализирани проекти

ДОКУМЕНТИ

Административни УСЛУГИ

ГАЛЕРИЯ

Информация учебни дни

Лични данни

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

квалификация

Covid - 19

ИНФО ДЗИ