" Система за кариерно ориентиране в училищното образование"

Copyright © 2023 СУ за УУС “Професор д-р Стоян Белинов” Пловдив

Адаптивна персонализирана система за създаване на инструменти за изразяване на ученици с устни комуникационни увреждания

 

Срок:   януари 2018г.  - декември 2019г.

 

TESI  е проект за създаване на адаптивна, достъпна и лесна за употреба софтуерна система, която да помогне на децата и хората с увреден слух, аутизъм, синдром на Даун и с други заболявания и комуникативни проблеми да се обучават, работят, живеят и се интегрират нормално в обществото.

 

Ученици, учители и родители ще изследват, откриват и изработят най-точните и лесни индивидуални изразни средства, които ще се обединят в обща библиотека. Софтуерът ще бъде разработен и тестван с перспектива, за да  служи през целия живот на хората, които имат проблеми с вербалната комуникация.

 

Проектът обединява учени, учители, родители и други специалисти от различни организации в цяла Европа.

 

Партньори: Пловдивски университет Паисий Хилендарски“ –  България;
                    Испански университет за дистанционно обучение –  Испания;                                 
                    Университетът в  гр. Крайова, Румъния;
                    Университетът
Ян  Кочановски“ в гр. Киелце, Полша;
                    Специална гимназия
Св. Мина“ – гр. Крайова, Румъния;
                    Основно училище
Йосип Матос“ – Хърватия;
                    Асоциация за образование и развитие на хора с увреждания – Гърция.    

TESI  Project Number: 592177-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Facebook   TESI 

СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ

“Професор д-р Стоян Белинов”, гр. Пловдив

профил на купувача

КОНТАКТИ

НОВИНИ

ОБУЧЕНИЕ

ЗА НАС

НАЧАЛО

ПРИЕМ

Реализирани проекти

ДОКУМЕНТИ

Административни УСЛУГИ

ГАЛЕРИЯ

Информация учебни дни

Лични данни

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

квалификация

Covid - 19

ИНФО ДЗИ