„Gifted (for) You“ 2014 - 1 - RO01 - KA201- 002957

Copyright © 2019 СУ за УУС “Професор д-р Стоян Белинов” Пловдив

Идеята на проекта е да се осигурят равни възможности за деца с увреждания с висок потенциал – деца със специални образователни потребности и висок социален риск. Според проучване, проведено във Великобритания през 2010, в което участва експертът Роберт Пломин, професор по поведенческа генетика от Кралски колеж, Лондон, и един от експертите в настоящия проект,  само 3 % от децата с висок потенциал успяват в живот, в съответствие със социалните норми.

В отговор на тези нужди проект „Gifted (for) You“ 2014 - 1 - RO01 - KA201- 002957 си поставя за цел да повиши ефективността на социалната и образователна интеграция на деца с висок потенциал, особено тези със специални образователни потребности. Чрез специално разработена програма за оценка и специализирано обучение, включващо и приложение на ИКТ, за пълно капитализиране на ресурсите и способностите им.

 

Основни дейности по проекта:

През първата година от проекта ще се извършат редица проучвания и работни срещи за разработване на учебни модули и адаптирането им за онлайн приложения за таблети и смартфони.

През втората година екипите, създадени в рамките на проекта, ще работят съвместно с експертите на ИТ компания за изграждане на платформа за е-обучение.

Третата година ще бъде посветена за промотиране на платформата на национално ниво от всеки партньор с цел ефективно използване на онлайн обучителния център.  Кампанията в Румъния в 9 града ще завърши с международна конференция  Обучение на надарени деца – преодоляване на ограниченията и  предразсъдъците“.

Всички дейности в проекта дават възможност на участниците да споделят опит и добри практики чрез работа в екип, индивидуални презентации, фокус групи. 

 

Координатор на проекта е училището за деца с увреден слух  в Румъния, Букурещ - “Saint Mary” Special Middle School For The Hearing Impaired. Парнтьори по проекта са:  Пловдивски университет Паисий Хилендарски“, Средно специално училище за деца с увреден слух "Проф. д-р Ст. Белинов" – Пловдив,  училището за деца с увреден слух в Пшемисл, Полша - Specjalny Osrodek SZKOLNO Wychowawczy NR 2 im.dra Janusza Korczaka,  Асоциация за образование и наука  Science KLEINE SCHULE - Букурещ.

Добри европейски практики

 

за подкрепа на деца с увреждания с висок потенциал

 

„Gifted (for) You“ 2014 - 1 - RO01 - KA201- 002957

СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ

“Професор д-р Стоян Белинов”, гр. Пловдив

профил на купувача

КОНТАКТИ

НОВИНИ

ОБУЧЕНИЕ

ЗА НАС

НАЧАЛО

ПРИЕМ

Реализирани проекти

ДОКУМЕНТИ

УСЛУГИ